ФУНДАЦІЯ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ
СПІВПРАЦІ
ПАУСІ

ПРОЕКТ ПАУСІ

Проект «Бізнес-інкубатор для студентів, викладачів та бізнесу»