ФУНДАЦІЯ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ
СПІВПРАЦІ
ПАУСІ

ПРОЕКТ ПАУСІ

Проект «Бюджети за завданнями у Вінниці і Черкасах – підтримка фінансової прозорості та належного врядування в органах місцевого самоврядування України»

Мета: посилити здатність органів місцевого самоврядування та громадських організацій розбудовувати ефективне врядування у м.Вінниця і м.Черкаси.

В умовах обмеженості фінансових ресурсів міст, важливо щоб:

 • кошти місцевого бюджету використовувались за призначенням;
 • бюджет був складений із врахуванням реальних потреб громади;
 • складенню та затвердженню бюджету передував процес аналізу потреб жителів міста та основним напрямам місцевого розвитку;
 • бюджет представляв собою інструмент впровадження стратегічного плану розвитку міста;
 • за результатами виконання бюджету міста здійснювалась оцінка ефективності використання коштів;

Компоненти:

 • тренінги, семінари, круглі столи;
 • навчальні візити та стажування;
 • консультативна підтримка;
 • програма міні-грантів для громадських організацій.

Учасники:

 • жителі м.Вінниця і м.Черкаси;
 • посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • депутати міських рад;
 • працівники комунальних підприємств;
 • представників громадських організацій.

Проект реалізовано за підтримки Європейського Союзі та Центральноєвропейської ініціативи.