Робочі групи: інструмент партисипації молоді

Робочі групи: інструмент партисипації молоді

19-Apr-2024

У рамках проєкту "Активна молодь – запорука розвитку громад" наші громади виявили новий рівень співпраці між молоддю та владою. Запровадження робочих груп, як інструменту участі, виявилося ключовим кроком у вирішенні проблем та досягненні спільних цілей. Давайте розглянемо, як цей підхід став визначальним для розвитку громад та залучення молоді до прийняття рішень.

У рамках проєкту "Активна молодь – запорука розвитку громад" Шабівська, Доброславська, Зеленогірська, Онуфріївська, Кетрисанівська та Устинівська громади запровадили такий інструмент участі як робочі групи з представників молоді та влади

Робочі групи відіграють важливу роль у розв’язання різноманітних проблем та задач, з якими стикаються громади і є дієвим інструментом участі. Ці групи є механізмом для об'єднання енергії та експертизи людей для досягнення спільних цілей. Незалежно від того, чи йдеться про покращення місцевих послуг, розвиток інфраструктури або розв’язання соціальних проблем, робочі групи можуть стати ключем до успішного розвитку громад.

Структура та склад робочих груп

Робочі групи зазвичай складаються з невеликої кількості людей, які мають різні фахові навички та досвід. Це дозволяє групі охоплювати різні аспекти проблеми та розробляти комплексний план дій для її вирішення. Члени робочої групи можуть бути представниками місцевої влади, спеціалістами з різних галузей, активістами громадських організацій або звичайними мешканцями, які мають зацікавленість у розв’язанні конкретної проблеми.

Переваги робочих груп для громад

  1. Різноманітність складу робочої групи дозволяє враховувати різні аспекти проблеми та надавати різні рішення, засновані на фахових знаннях та досвіді учасників.

  2. Робочі групи сприяють співпраці між різними стейкхолдерами, такими як місцева влада, громадські організації та мешканці – це забезпечує широке представництво та партнерство для розв’язання спільних проблем.

  3. Робочі групи можуть використовувати методи залучення громади для того, щоб забезпечити широку участь та підтримку місцевих мешканців у прийнятті рішень.

  4. Компактність та сфокусованість робочих груп дозволяють їм працювати ефективно та швидко реагувати на зміни у ситуації.

Приклад успішного використання робочих груп

У рамках проєкту "Активна молодь – запорука розвитку громад", що реалізується в громадах Одеської та Кіровоградської областей, були сформовані робочі групи з представників молоді та влади. Цей інструмент участі дозволив створити простір для обговорень та прийняття рішень, спрямованих на вирішення потреб та бажань молоді.

Оскільки під час діалогів у громадах було визначено, що однією з проблем є відсутність молодіжних просторів, ця тема була обрана для обговорення та прийняття рішень робочими групами. Молодь та представники влади, здійснювали спільне планування молодіжних просторів, які відповідатимуть різноманітним потребам молоді — від інформаційних платформ до навчальних центрів.

Залучення молоді до робочих груп та процесу планування є критично важливим для забезпечення ефективності та релевантності прийнятих рішень. Досвід спільних робочих груп, як інструменту участі, може бути використаний громадами для подальшого включення молоді до обговорень питань бюджету громади, розвитку спорту та молодіжної політики тощо, надаючи їм можливість наочно впливати на майбутнє своєї громади.