Підтримка та супровід партисипативного стратегічного планування відновлення у Конотопській громаді

Підтримка та супровід партисипативного стратегічного планування відновлення у Конотопській громаді

Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження, за результатами конкурсу «Сприяння участі жителів громад у процесах відбудови України».

Термін реалізації: листопад 2023 – листопад 2024.

Проєкт передбачає організацію й проведення комплексу дослідницьких, навчальних та партисипативних заходів, що забезпечать супровід місцевої влади Конотопської територіальної громади у розробці Плану комплексного відновлення: фокус-групового дослідження, створення партисипативного портрету громади, тренінгів, консультацій, навчальних візитів до інших громад, експертної допомоги у розробці стратегічних та операційних документів, підготовки проєктів відбудови для внесення до екосистеми DREAM.

Діяльність проєкту буде здійснено за такими напрямками:

Дослідницький модуль

- проведення фокус-групового дослідження для виявлення рівня залученості жителів у процеси прийняття рішень; наявності (чи відсутності) працюючих інструментів громадської участі в Конотопській громаді; суспільних настроїв та запитів жителів на участь у процесах відновлення та його планування;

- створення партисипативного портрету громади (вивчення попереднього досвіду залучення громадян до вирішення суспільно значущих проблем, сильні та слабкі сторони такого досвіду, перспективи та пропозиції щодо покращення рівня залученості громадськості у плануванні процесу відновлення в громаді).

Навчальний модуль

- проведення тренінгів та консультацій для представників ОМС, виконавчих органів, членів робочої групи, яка буде сформована для розробки ключових документів, що регулюватимуть процеси відбудови та відновлення у Конотопській громаді. Тренінги будуть присвячені питанням нормативно-правової бази, що регулює процес комплексного відновлення в Україні; забезпечення прозорості та підзвітності процесу відбудови у громаді; моніторингу та оцінці; участі громадськості у плануванні та прийнятті рішень;

особливостям роботи з Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно-аналітичною системою управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та Єдиною геоінформаційною системою здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад.

- організація навчального візиту до громади, яка вже мають досвід та напрацювання у плануванні відновлення.

Модуль роботи з громадськістю

- застосування інноваційного деліберативного підходу, який дозволяє залучити як безпосередньо жителів, так і експертів та вузькопрофільних спеціалістів у галузі містобудування, розвитку інфраструктури, стратегічного планування тощо, які у тісній співпраці сформують спільні рішення, а саме - проведення громадянської панелі.

Модуль методологічної та консультаційної підтримки

- допомога у створенні робочої групи з планування відновлення Конотопської громади за принципами інклюзивності, гендерної рівності, відкритості, рівноправної участі різних груп тощо;

- залучення експертів Фундації ПАУСІ та вузькопрофільних спеціалістів до розробки рекомендацій щодо стратегічного партисипативного планування, завдань і заходів відновлення та розвитку громади;

- проведення консультацій з робочою групою, яка буде сформована для розробки програмних та операційних документів комплексного відновлення громади, щодо прогнозованих потреб та можливих джерел фінансування заходів, передбачених Планом відновлення та розвитку громади;

- експертна оцінка та допомога у розробці стратегічних та операційних документів, що регулюватимуть процеси відбудови та відновлення у громаді, проєктів, реалізація яких передбачається в рамках виконання Плану відновлення, та менторський супровід їх подання згідно із затвердженою формою.

Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження».