Program

Lokalne władze opanowują metodologie budżetu obywatelskiego

Lokalne władze opanowują metodologie budżetu obywatelskiego

06-Apr-2015

Podczas seminariów, które odbyły się w Czerkasach, Połtawie i Czernichowie 85 przedstawicieli służb miejskich, wydziałów urzędów miejskich i rad miast otrzymało przeszkolenie w zakresie metodologii "budżetu obywatelskiego."

Podczas jednodniowego seminarium, uczestnicy mieli możliwość poznać polskie doświadczenie z zakresu zwiększania udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji przez samorządy, a także specyfikę wdrażania budżetu obywatelskiego na przykładzie Łodzi i Warszawie. Przedstawiciele władz lokalnych omówili z ekspertami PAUCI możliwości i sposoby wdrażania metody budżetu obywatelskiego w miastach Ukrainy.