Statut

Raporty roczne

Działania programowe

Aktualności

TIMEBANKING W WIERCHOWINIE TO SKUTECZNE NARZĘDZIE JEDNOŚCI NA NOWE CZASY

Grupa inicjatywna w Wierchowinie wprowadziła system Timebankingu – mechanizmu promującego integrację społeczną, dającego możliwość wzmocnienia wzajemnego wsparcia i tworzenia bardziej integracyjnych społeczności, rozwijając potencjał uczestników.

Pomoc dla Ukrainy

Narodowy Bank Ukrainy otworzył konto na pomoc humanitarną dla Ukraińców dotkniętych rosyjską agresją.

Wsparcie społeczności terytorialnych Ukrainy w związku ze wzrostem liczby przesiedleńców wewnętrznych

Zaproszenie organów samorządu terytorialnego do współpracy w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego Miasta i połączone wspólnoty terytorialne obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego i zaporoskiego są zaproszone do udziału w projekcie "Wsparcie realizacji i rozwoju budżetu obywatelskiego".

Konkurs na opracowanie programu szkoleniowego

Fundusz Europa Wschodnia oraz Fundacja PAUCI ogłaszają konkurs na opracowanie programu szkoleniowego "Szkoła znajomości budżetu dla organizacji społecznych".

Zestawienie materiałów projektu "Bez mieszkańców się nie da"

Światło dzienne ujrzała publikacja, w której można znaleźć polskie i ukraińskie regulacje dotyczące konsultacji społecznych jak też przykłady konsultacji w Polsce i w zjednoczonych gromadach w Ukrainie, zebrane podczas realizacji projektu.

Budżet obywatelski - postępy ukraińskich mias

Miasta Żytomierz, Sumy, Pryłuki, Irpin, Romny i Berdyczów wspierane przez Fundację PAUCI kontynuują wprowadzanie budżetu partycypacyjnego.

Budżet obywatelski w Polsce

Przedstawiciele ukraińskich miast poznali doświadczenie budżetów obywatelskich w województwach śląskim i małopolskim. Wizyta studyjna odbyła się w dniach 20-25 czerwca 2016 w ramach PAUCI projektu " Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz publicznych".

FUNDACJA

Misja

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI powstała w kwietniu 2005 roku. Jest następcą Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej - PAUCI, unikalnego programu trójstronnego. Od 1999 roku PAUCI koncentruje swoje działania na transferze na Ukrainę udanych doświadczeń Polski w przejściu do gospodarki rynkowej i budowaniu demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Misją Fundacji PAUCI jest rozwijanie zdolności Ukrainy do integracji ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi poprzez wprowadzanie doświadczeń europejskich, a w szczególności polskich na Ukrainie, a także intensywną transgraniczną wymianę wiedzy i doświadczeń w kluczowych obszarach wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społeczeństwo obywatelskie. Działania Fundacji mają również na celu zaangażowanie Ukrainy w aktywne wspieranie procesów demokratycznych w krajach sąsiednich - Białorusi, Mołdawii, Rosji i innych krajach postsowieckich.

Założyciele

Komitet Wykonawczy

Krzysztof Filcek
Krzysztof Filcek

Dyrektor Wykonawczy, Członek Komitetu Wykonawczego

Kostiantyn Ploskyi
Kostiantyn Ploskyi

Zastępca Dyrektora Wykonawczego, Członek Komitetu Wykonawczego

Oleh Ovcharenko
Oleh Ovcharenko

Członek Komitetu Wykonawczego

Ihor Lepyoshkin
Ihor Lepyoshkin

Członek Komitetu Wykonawczego

Nataliia Baldych
Nataliia Baldych

Członek Komitetu Wykonawczego

Nataliia Vynnychenko
Nataliia Vynnychenko

Członek Komitetu Wykonawczego

Eksperci