Budżet obywatelski w Polsce

Budżet obywatelski w Polsce

04-Jun-2016

Przedstawiciele ukraińskich miast poznali doświadczenie budżetów obywatelskich w województwach śląskim i małopolskim. Wizyta studyjna odbyła się w dniach 20-25 czerwca 2016 w ramach PAUCI projektu " Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz publicznych".

Przedstawiciele Irpynia, Berdyczowa, Żytomierza, Romnów, Sum i Pryłuk uzyskali dostęp do doświadczenia realizacji budżetów partycypacyjnych w miastach Dąbrowa Górnicza, Bieruń, Kęty, Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój oraz funduszy sołeckich w miejscowości Bełk.

Lista spotkań podczas wizyty studyjnej:

 • Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza, Prezentacja Dąbrowie Górniczej oraz o Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym, Naczelnik Piotr Drygała
 • Centrum Aktywności Obywatelskiej, Zastępca Naczelnika- Magdalena Mike, Organizacje Pozarządowe oraz Aktywność Obywatelska
 • Zwiedzanie projektów zrealizowanych z DBP
 • Ewa Stokłuska, Rozwój kultury partycypacji społecznej w Polsce, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Prezentacja
 • Prezentacja raportu z realizacji budżetów obywatelskich w miastach woj. Śląskiego, Grzegorz Wójkowski
 • Fundusze sołeckie i inicjatywa lokalna jako mechanizm finansowy gminy z udziałem czynnika obywatelskiego, Bełk, ul. Palowicka, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Wiesław Janiszewski Pełnomocnik do Spraw Społecznych - Aleksandra Chudzik, Skarbnik Gminy i Miasta – Zbigniew Wojtyło, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - Krystyna Jasiczek, Sołtys Sołectwa Bełk - Jolanta Szejka
 • Budżet obywatelski w mieście. Udział społeczeństwa w międzynarodowej współpracy miast, Urząd Miejski, Bieruń, Przemysław Major - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Burmistrz Miasta - Krystian Grzesica
 • Prezentacja
 • Budżet obywatelski w gminie, dwa zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w budynku OSP Kęty, Urząd Miejski, Kęty, Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar, I Zastępca Burmistrza Rafał Ficoń, II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa, Sekretarz Gminy Ewelina Jura-Bączek
 • Prezentacja
 • Budżet obywatelski w mieście, Urząd Miejski, Bielsko-Biała, Sekretarz Miasta – Grzegorz Tomaszczyk
 • Budżet obywatelski w mieście, Jastrzębie Zdrój, Urząd Miasta , Sekretarz miasta – Krzysztof Kucia
 • Prezentacja
  Przepisy dotyczące budżetu Gromadsky

Wrażenia uczestników wizyty studyjnej:

Olena Hedenacz, wydział zarządzania finansowego miasta Berdyczowa:

"Wizyta studyjna w Polsce było dobrze zaplanowane i pożyteczna. Miałam okazję poznać różne sposoby głosowania na projekty, wskazano krytyczne punkty wymagające zwrócenia szczególnej uwagi w trakcie analizy wniosków projektowych. Stało się jasne, że w zakładach budżetowych można zorganizować centra doradcze i pomagać w rozwiązywaniu problemów, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji budżetu partycypacyjnego. Miałam mozliwość zapoznania się z najbardziej popularnymi projektami. Zainteresował mnie sposób radzenia sobie przez miasto Bielsko-Biała w przypadku niedostatku środków budżetowych w danym roku lub braku czasu na realizację niektórych projektów, a mianowicie ich realizacji w kilku etapach i przez kilka lat. Wierzę, że zdobyte doświadczenie bedzie użyteczne we wprowadzeniu budżetu obywatelskiego w Berdyczowie".

Oleg Opanasenko, organizacja "Komfort i jakość", miasto Pryłuki:

"W imieniu pryłuczan chcą podziękować za możliwość zapoznania się z praktyką wdrażania i stosowania budżetu partycypacyjnego w Polsce. Podczas podróży odkryliśmy nowe, ale i wzmocniliśmy istniejące zasoby wiedzy. Możliwość rozmawiania z ludźmi, którzy posiadają doświadczenie realizacji tego procesu ułatwi wprowadzenie tego mechanizmu w naszym mieście. Chociaż mamy już opracowany projekt uchwały jaki uzgodniliśmy na spotkaniu grupy roboczej, to teraz widać, że pewne rzeczy powinny zostać ujęte inaczej. Można jednak jeszcze wiele zmienić, zaproponować kolegom trochę inne opcje. Więc jeszcze raz dziękujemy organizatorom, ten wyjazd pomógł lepiej zrozumieć naturę budżetu obywatelskiego i pomoże w jego realizacji w naszym mieście".

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu PAUCI "Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz publicznych" realizowanego przy wsparciu finansowym Polsko-Kanadyjskiego Programu Wspierania Demokracji.

Niniejszy projekt PAUCI obejmie: szkolenie urzędników samorządowych, aktywistów społecznych na temat metodologii wprowadzenie partycypacyjnego procesu budżetowego; wizytę studyjną w Polsce; opracowanie przy pomocą ukraińskich i polskich ekspertów, a następnie przyjęcie w miastach mechanizmów formowania budżetów lokalnych z udziałem obywateli.