Program

Budżet obywatelski - postępy ukraińskich mias

Budżet obywatelski - postępy ukraińskich mias

06-Sep-2016

Miasta Żytomierz, Sumy, Pryłuki, Irpin, Romny i Berdyczów wspierane przez Fundację PAUCI kontynuują wprowadzanie budżetu partycypacyjnego.

W mieście Żytomierz inicjatywy projektowe do udziału w budżecie obywatelskim (9 mln. UAH) mieszkańcy mogli składać od dnia 12 lipca do 5 września 2016 r. . Razem dostarczono 67 wniosków na łączną kwotę prawie 41 mln. UAH

W Sumach mieszkańcy złożyli do budżetu obywatelskiego (5 mln. UAH)  75 wniosków projektowych. Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta można dokonać przeglądu wszystkich projektów złożonych w Sumach.

Pryłucka Rada Miejska przyjmuje obecnie inicjatywy projektowe dorealizacji w ramach budżetu 2017 r. (1,5 mln UAH). Termin zgłaszania inicjatyw wygasa 16 września 2016 r.

Z kolei w Irpiniu wnioski do budżetu obywatelskiego (1 mln UAH) można zgłaszać od 1 do 25 września r.

W mieście Romny 21 sierpnia 2016 zakończyło się głosowanie na 15 inicjatyw projektowych zgłoszonych przez mieszkańców do finansowania z budżetu miasta w 2016 roku (250 000 UAH). W procesie glosowania wzięło udział 425 osób..

Natomiast od 1 do 30 września bieżącego roku można zgłaszać wnioski projektowe do budżetu przyszłorocznego (1 mln. UAH). » Środki te postanowiono przeznaczyć na projekty ogólnomiejskie i lokalne, których koszty nie przekroczą100 tys. UAH.

W Berdyczowie miejska grupa robocza kontynuuje przygotowania do przyjęcia projektu budżetu partycypacyjnego o wysokości 600 tys. UAH.

Projekt Fundacji PAUCI "Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz publicznych" realizowany jest przy wsparciu finansowym Polsko-Kanadyjskiego Programu Wspierania Demokracji ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady (DFATD).

Niniejszy projekt PAUCI obejmuje: szkolenie urzędników samorządowych, aktywistów społecznych na temat metodologii wprowadzenie partycypacyjnego procesu budżetowego; wizytę studyjną w Polsce; opracowanie przy pomocą ukraińskich i polskich ekspertów, a następnie przyjęcie w m