Program

W Czernichowie i Czerkasach utworzono grupy ds. wprowadzenia budżetu partycypacyjnego

W Czernichowie i Czerkasach utworzono grupy ds. wprowadzenia budżetu partycypacyjnego

02-May-2015

Na mocy postanowień merów miast w skłądzie grup znaleźli się przedstawiciele urzędów miejskich, rad miast oraz organizacji pozarządowych.

W Czernihowiew postanowienie takie pod nr 114 przyjęto dnia 30 kwietnia 2015 (http://www.chernigiv-rada.gov.ua/document/rozporyadzshenya-mer/6459), a w Czerkasach pod nr 62 dnia 13 maja 2015 (http://www.dfp.ck.ua/postit/10326.html).

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI realizuje w Czernihowie, Czerkasach i Połtawie projekt "Budżet partycypacyjny - szansą rozszerzenia aktywności obywatelskiej i prawdziwego partnerstwa z władzą publiczną" mający na celu wzrost zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne w miastach poprzez rozpowszechnienie koncepcji budżetu obywatelskiego z wykorzystaniem polskich doświadczeń w tej dziedzinie.

Projekt przewiduje szkolenia urzędników miejskich i aktywistów społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie metodologii wprowadzenie partycypacyjnego procesu budżetowego, wizyty studyjnej w Polsce, jak również opracowanie i wdrożenie przy użyciu doświadczeń ukraińskich i zagranicznych modelu planowania budżetów lokalnych przy udziale społeczeństw miast uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu na przełomie marca i kwietnia tego roku odbyły się jednodniowe seminaria w radach miejskich Czerkasów, Połtawy i Czernichowa, a w kolejnych miesiącach trzydniowe warsztaty dla działaczy społecznych z Czernichowa (kwiecień), Połtawy (maj) i Czerkasów (czerwiec).

Projekt jest realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

ul. Mokotowska 65/7, Warszawa 00-533. Polska | +48-606-499-922 pauci@pauci.pl
PAUCI © 2018