Program

W wizycie studyjnej do Polski odbytej w ramach projektu pt. „System samorządu terytorialnego w Polsce: Dlaczego to działa?”, która odbyła się w dniach 7-12 września 2015 roku wzięło udział 12 uczestników pochodzących z 4 obwodów Ukrainy (Sumski, Tarnopolski, Żytomierski, Zakarpacki).

W wizycie studyjnej do Polski odbytej w ramach projektu pt. „System samorządu terytorialnego w Polsce: Dlaczego to działa?”, która odbyła się w dniach 7-12 września 2015 roku wzięło udział 12 uczestników pochodzących z 4 obwodów Ukrainy (Sumski, Tarnopolski, Żytomierski, Zakarpacki).

17-Sep-2015

Wizyta studyjna, pierwsza z trzech wizyt studyjnych, organizowana przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI miała na celu przybliżenie uczestnikom ukraińskim historii reformy oraz współczesnych mechanizmów funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w Polsce.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili:

Uczestnicy wizyty studyjnej podzielili się następującymi wrażeniami:

Mykoła Siusko, przewodniczący organizacji społecznej „Przestrzeń młodzieży”, obwód zakarpatski:« Ten wyjazd był dla mnie bardzo interesujący i pouczający, ponieważ dał możliwość lepiej zapoznać się z systemem organów samorządowych Polski, zobaczyć jej silne i słabe strony. Po tej podróży zacząłem lepiej rozumieć, że łączenie wspólnot ma na celu nie tylko zmniejszenie kosztów na utrzymanie aparatu administracyjnego lokalnych organów władz lub zwiększenie preferencji podatkowych dla połączonych wspólnot, lecz że główny cel to stworzenie takich gromad, które będą zdolne efektywnie realizować swoje zadania, prawidłowo zarządzać zasobami i wprowadzać projekty infrastrukturalne na miejscu. W tym, że w jedności siła, przekonaliśmy się na przykładzie Gminy Bałtów (obejmuje 16 miejscowości), gdzie działa centralizowany wodociąg, stacja oczyszczania ścieków i wybudowano dobre drogi oraz Ekologicznym Związku Gmin województwa Świętokrzyskiego, który wybudował przedsiębiorstwo przetwarzania odpadów komunalnych.

Oleksandr Mryha, przewodniczący rady wiejskiej we wsi Welyki Zagajcy, obwód tarnopolski: «Ten wyjazd był wypełniony korzystną i ciekawą informacją, która pozwala ocenić proces reformy ukraińskich organów samorządu terytorialnego w jakościowo inny sposób. Podczas wizyty studyjnej udało się lepiej zrozumieć secyfikę polskiego samorządu, oraz zidentyfikować takie aspekty reformy decentralizacyjnej w Ukrainie, które nie są w pełni przemyślane. Mam nadzieję i planuję zrobić wszystko, aby uzyskana podczas wizyty studyjnej informacja i doświadczenie, przyczyniły się do wprowadzania jakościowych zmian w mojej miejscowości.

Lubov Zorina, przewodnicząca rady wiejskiej we wsi Peczyn, rejon trościanecki, obwód sumski: «Przede wszystkim zrobiła wrażenie życzliwość Polaków, ich szacunek dla swojej ziemi, dla swojej historii. Nabytą pod czas wizyty wiedzą już miałam okazje podzielić się ze swoimi kolegami – przewodniczącymi rad wiejskich rejonu trościaneckiego. Mam zamiar zebrać radnych wsi, aktywistów społecznych, aby przeprowadzić okrągły stół, gdzie zaprezentuję wyniki wizyty do Polski.».

Serhii Komarevych, prezes organizacji społecznej „Liga Młodzieży”, Żytomierz: «Wyjazd był dobrą okazją żeby przekonać się co do możliwości pozytywnej gospodarczej transformacji kraju. Polska jest wzorcem wprowadzania reform, w tym reformy administracyjnej. Dlatego poznanie tego doświadczenia, oraz ilustrujących go przykładów pomoże uczestnikom wizyty aktywnie dołączyć się do budowy nowego systemu ustroju administracyjnego w Ukrainie.

Vitalii Kudlak, przewodniczący oddziału miejskiego partii politycznej Sojusz Demokratyczny (DemAlians), Tarnopol": «Pod czas wizyty mieliśmy możliwość zapoznać się z polskim doświadczeniem decentralizacji i zobaczyć jak działają organy samorządu terytorialnego na różnych poziomach, począwszy od województwa a kończąc na najniższym poziomem czyli gminie. Program był bardzo interesujący».

Projekt „System samorządu terytorialnego w Polsce: Dlaczego to działa?” jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 r.