Program

Budżet obywatelski – w kolejnych miastach Ukrainy

Budżet obywatelski – w kolejnych miastach Ukrainy

04-Mar-2016

Polsko-Ukraińska Fundacja Współpracy PAUCI w 2016 roku kontynuuje wsparcie ukraińskich miast we wprowadzaniu budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

W dniach 1-2 marca 2016 przedstawiciele PAUCI odwiedzili miasta Irpin, Żytomierz, Sumy i Pryłuki, które zgłosiły akces do udziału w projekcie Fundacji "Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz publicznych" realizowanym przy wsparciu finansowym Polsko-Kanadyjskiego Programu Wspierania Demokracji. Należy zauważyć, że miasto Żytomierz i Sumy już poczyniły pewne kroki na szlaku w wprowadzenia budżetu obywatelskiego. W Żytomierzu rozporządzeniem burmistrza ustanowiono grupę roboczej do spraw wprowadzenia budżetu obywatelskiego, a w Sumach przygotowano i poddano pod konsultacje obywatelskie projekt rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Informacje na temat budżetu obywatelskiego i realizowanego projektu można znaleźć na: Niniejszy projekt PAUCI obejmie: szkolenie urzędników samorządowych, aktywistów społecznych na temat metodologii wprowadzenie partycypacyjnego procesu budżetowego; wizytę studyjną w Polsce; opracowanie przy pomocą ukraińskich i polskich ekspertów, a następnie przyjęcie w odwiedzanych miastach mechanizmów formowania budżetów lokalnych z udziałem obywateli. W 2015 roku w ramach podobnego projektu realizowanego przez PAUCI, a wspartego przez Polsko-Kanadyjski Program Wspierania Demokracji miasta Czernichów, Czerkasy i Połtawa wprowadziły budżet obywatelski. Miasta te z powodzeniem kontynuować będą praktykę budżetu partycypacyjnego w 2016 roku. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację budżetu obywatelskiego w tych miastach zostanie wykorzystane przy realizacji niniejszego projektu. Już na tym etapie koordynatorom projektu towarzyszyli specjaliści z Czernichowa i Czerkasów.