Pierwszy krok do budżetu obywatelskiego

Pierwszy krok do budżetu obywatelskiego

17-Mar-2016

W dniach 15-17 marca 2016 urzędnicy miejscy, radni i aktywiści społeczni z Pryłuków, Sum i Romnów wzięli udział w seminarium na temat budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Seminarium PAUCI "Budżet obywatelski: od koncepcji do realizacji - doświadczenie Ukrainy" zostało poprowadzone z uwzględnieniem doświadczeń Czerkasów i Czernichowa, które w ubiegłym roku, jako jedne z pierwszych miast Ukrainy, wprowadziły budżet obywatelski.
Wyniki i wnioski z pierwszego roku wdrażania budżetu partycypacyjnego w Czerkasach przybliżyła uczestnikom seminarium Tatiana Kharenko -, Zastępca Dyrektora Polityki Finansowej Rady Miasta, Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej do spraw budżetu partycypacyjnego w mieście Czerkasy.
Doświadczenie Czernichowa zaprezentował Andrij Varenyk, radny szóstej kadencji Miasta Czernihów, członek grupy roboczej do spraw wykonania budżetu partycypacyjnego w Czernihowie.
Informacje na temat budżetu obywatelskiego i realizowanego wydarzenia można znaleźć na: Seminarium odbyło się w ramach projektu PAUCI "Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz publicznych" realizowanego przy wsparciu finansowym Polsko-Kanadyjskiego Programu Wspierania Demokracji.
Niniejszy projekt PAUCI obejmie: szkolenie urzędników samorządowych, aktywistów społecznych na temat metodologii wprowadzenie partycypacyjnego procesu budżetowego; wizytę studyjną w Polsce; opracowanie przy pomocą ukraińskich i polskich ekspertów, a następnie przyjęcie w miastach mechanizmów formowania budżetów lokalnych z udziałem obywateli.