Bez mieszkańców się nie da

Bez mieszkańców się nie da

12-Apr-2016

Przedstawiciele 10 zreformowanych gmin samorządowych z obwodów czernihowskiego, czerkaskiego oraz połtawskiego wzięli udział w warsztatach wstępnych w ramach Projektu pt. „Bez mieszkańców się nie da. Konsultacje publiczne standardem funkcjonowania zreformowanych gmin”.

Projekt jest realizowany przez Fundację Szkoła Liderów (Warszawa) i Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI oraz współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP i Rządu Kanady.

Około 30 uczestników trzydniowych warsztatów, które odbywały się w Kijowie, miało możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami z Polski w zakresie zwiększania zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne, przeprowadzenia diagnozy i analizy SWOT własnych gmin oraz dokonania pierwszych kroków w kierunku opracowania regulaminów konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin.

Podczas warsztatów ich uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z prezentacją Ihora Koliuszki, Prezesa zarządu Centrum Reform Polityczno-Prawnych, na temat „Samorządy terytorialn w systemie społecznym Ukrainy”. Swoim zdaniem na temat wyzwań stojących przed zjednoczonymi gminami samorządowymi podzielił się Wadym Proszko, będący ekspertem Programu „Decentralizacja i konsolidacja terytorialna Ukrainy” Rady Europy.

W warsztatach wzięli udział polscy eksperci Projektu: Adam Grzegrzółka, Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Przemysław Major, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, Magdalena Tchórznicka, kierownik programu politycznego Fundacji Szkoła Liderów (Warszawa).

Przemysław Major – politolog, trener, koordynator projektów, działacz samorządu lokalnego, doradca, konsultant projektów szkoleniowych z zakresu samorządności, radny Rady Miejskiej w Bieruniu w latach 2002-2014, przewodniczący Rady w latach 2010-2014. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Właściciel firmy konsultingowej MCG – Major Consulting Group. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, programu Liderzy PAFW, programu stypendialnego International Visitor Leadership Program, realizowanego przez Departament Stanu USA. Specjalizuje się w szkoleniach na temat wystąpień publicznych, debat oksfordzkich, zaangażowania mieszkańców, powołania zespołów, funkcjonowania i działalności rad gmin i komitetów wykonawczych. Współpracuje z działaczami społecznymi i samorządowymi, liderami organizacji pozarządowych, przygotowując ich do udziału w konferencjach, ważnych spotkań oraz kampaniach wyborczych.

Adam Grzegrzółka – dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, samorządowiec, ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowym. Przez dwa lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz był burmistrzem jednej z dzielnic Warszawy. Zajmował się realizacją projektów inwestycyjnych oraz uczestniczył w zarządzaniu mieniem komunalnym.

Przeprowadzał konsultacje społeczne oraz brał udział w koordynacji wielu procesów w ramach współpracy mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego i urzędników. Obecnie jest odpowiedzialny za wdrożenie nowych metod zarządzania w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Przez wiele lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Magdalena Tchórznicka – Członkini Zarządu Fundacji Szkoła Liderów, kieruje Zespołem Politycznym. Przez 10 lat jest związana z sektorem pozarządowym, w tym również pracowała w Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie, w której koordynowała projekty na terenie Warszawy i Mazowsza. Od 2012 roku szefowa jednej z organizacji harcerskich w Polsce. Od 2013 r. zaangażowana w działalność na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy. Pełniła Funkcję Przewodniczącej Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie (2015, 2016). Absolwentka I Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych

Do udziału w w/w Projekcie zgłosiły się zreformowane gminy samorządowe:

  • w obwodzie czernihowskim: Kiptiwska, Wertijiwska, Desniańska;
  • w obwodzie połtawskim: Omelnicka, Pyriatyńska, Nowoawramiwska, Pokrowsko-Bahaczańska;
  • w obwodzie czerkaskim: Mokrokałyhirska, Biłozirska, Jerkiwska.