Pryluki i Irpin wkroczyły na szlak budżetu partycypacyjnego

Pryluki i Irpin wkroczyły na szlak budżetu partycypacyjnego

28-Apr-2016

Aktywiści społeczni i urzędnicy miejscy wzięli udział w dniach 19-21 kwietnia 2016 roku w trzydniowym seminarium organizowanym przez Fundację PAUCI w sprawie ustanowienia mechanizmów budżetu partycypacyjnego.

Uczestnicy z Irpinia i Pryłuk zaznajomili się z praktyką realizacji budżetu obywatelskiego w miastach Polski i Ukrainy, wyznaczyli listę celów i oczekiwanych rezultatów wprowadzenia nowego dla Ukrainy mechanizmu interakcji między różnymi podmiotami życia miejskiego określone, opracowali plany dalszych kroków zmierzających do ustanowienia budżetu partycypacyjnego w swoich miastach.

Link do wiadomości o wydarzeniu na stronie internetowej Irpinia

Link do wiadomości o wydarzeniu na stronie internetowej miasta Pryluków

Uczestnicy, w szczególności określili, że wprowadzenie budżetu obywatelskiego w ich miastach może prowadzić do następujących wyników:
 • nowe pomysły
 • zmiana stanu świadomości mieszkańców
 • ustanowienie partnerskich relacji między władzami miast a ich społecznościami
 • podwyższenie poziomu edukacji publicznej
 • lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców
 • wzmocnienie procesów demokratycznych
 • wzrost liczby pomysłów na strategie rozwoju
 • wzrost poziomu wiary w siebie
 • wzrost zaufanie do władz
 • aktywizacja obywateli
 • przezwyciężenie obaw przed braniem odpowiedzialności przez obywateli
 • zmiana stosunku obywateli do własności publicznej

W seminarium wzięli udział następujący eksperci: Justyna Piwko z Warszawy, studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, od 2009 roku pracuje w Urzędzie Miasta Warszawy, w Centrum Komunikacji Społecznej, Wydziale Konsultacji Społecznych i Partycypacji. Pracowała jako: specjalista d/s konsultacji społecznej; Koordynator projektu wspartego finansowo przez UE "Od diagnozy do strategii -. Planowania modelu usług publicznych". Dziś pracuje jako koordynator budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Jest jednym z autorów podręcznika "Standardy budżetu partycypacyjnego w Polsce" a także facylitator dyskusji praktyków podczas pierwszego forum "Problemy budżetów partycypacyjnych" w 2014 roku.

Boris Martel z Łodzi, reprezentujący Stowarzyszenie "Topografia", ekspert w dziedzinie budżetu partycypacyjnego. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Brał udział we wdrożeniu metodyki budżetu partycypacyjnym w Łodzi i Warszawie. Jest absolwentem XX-tej Letniej Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkoły Partycypacji Społecznej Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Elena Łysenko z Czernihowa. Jest absolwentką Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Czernihowie ze specjalnością finanse oraz Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy w zakresie specjalności administracja publiczna stopień; na tej uczelni ukończyła też studia podyplomowe na Wydziale Polityki Gospodarczej. Od 2003 roku pracowała jako zastępca szefa zarządzania finansami Rady Miasta Czernihowa. Członek Grupy Roboczej d/s wprowadzenia podstawowych przepisów i zasad budżetu partycypacyjnego w Czernihowie. Pracowała jako ekspert w wielu międzynarodowych projektach. Autor ponad 15 publikacji o samorządzie i polityce fiskalnej.

Seminarium odbyło się w ramach projektu PAUCI "Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz publicznych" realizowanego przy wsparciu finansowym Polsko-Kanadyjskiego Programu Wspierania Demokracji.

Niniejszy projekt PAUCI obejmie: szkolenie urzędników samorządowych, aktywistów społecznych na temat metodologii wprowadzenie partycypacyjnego procesu budżetowego; wizytę studyjną w Polsce; opracowanie przy pomocą ukraińskich i polskich ekspertów, a następnie przyjęcie w miastach mechanizmów formowania budżetów lokalnych z udziałem obywateli.