Program

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce

09-May-2016

Publikacja, przetłumaczona przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, pokazuje wszystkie podstawowe zasady budżetu partycypacyjnego oraz podaje rekomendacje nt. jego realizacji na różnych etapach.

Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Wydrukowano ją w ramach projektu „Laboratorium budżetu partycypacyjnego" współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 3.0 Polska

Tłumaczenie na język ukraiński zostało wykonane w ramach projektu Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI «Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz publicznych». Projekt realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, współfinansowanego z programu polskiej współpracy na rzecz rozwoju Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady (DFATD).

Przetłumaczyła publikację na język ukraiński Iryna Skopina, redaktor ukraińskiej wersji wydania Kostiantyn Ploski.

Zawartość:

1. Kontekst powstania dokumentu i jego autorzy

2. Założenia dokumentu

3. Podstawowa idea i cele budżetu partycypacyjnego

4. Etapy procesu budżetu partycypacyjnego

4.1. Przygotowanie procesu („faza zerowa”)

4.2. Wypracowanie zasad przebiegu budżetu partycypacyjnego

4.3. Akcja informacyjno-edukacyjna

4.4. Wypracowywanie i zgłaszanie projektów

4.5. Dyskusja nad projektami

4.6. Weryfikacja projektów

4.7. Wybór projektów do realizacji

4.8. Monitoring

4.9. Ewaluacja procesu

5. Pozostałe rekomendacje dotyczące budżetu partycypacyjnego

6. Najważniejsze wyzwania procesów budżetu partycypacyjnego

7. Przydatne publikacje i linki Pobrać publikację

Ukraina, 02002, Kijów, ulica Mykils'ko-Slobidska 4-V, office 112 | (044) 465-64-45 pauci.kp@gmail.com
ul. Mokotowska 65/7, Warszawa 00-533. Polska | +48-606-499-922 pauci@pauci.pl
PAUCI © 2018