Szkoła moderatorów

Szkoła moderatorów

16-May-2016

Urzędnicy i aktywiści połączonych gmin lokalnych zostali przeszkoleni i zdobyli umiejętności w zakresie organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zajęcia szkoły moderatorów zostały przeprowadzone w dniach 5-6 maja 2016 w ramach projektu "Bez mieszkańców się nie da. Konsultacje publiczne standardem funkcjonowania zreformowanych gmin". realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów z Warszawy (http://www.szkola-liderow.pl) i Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, współfinansowanych ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wspieranie Demokracji w ramach współpracy na rzecz rozwoju Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządu Kanady.

Uczestnicy zaprezentowali projekty rozporządzeń w sprawie konsultacji publicznych w swoich społecznościach, które przygotowali po wcześniej prowadzonym seminarium. Z pomocą polskich ekspertów i ukraińskich konsultantów omówione zostały propozycje udoskonalenia projektów rozporządzeń przed ich złożenia do organów przedstawicielskich gmin. Przedstawiciele gmin zaznajomili się z różnymi formami prowadzenia konsultacji społecznych.

W szkoleniu wzięli udział polscy eksperci projektu: Adam Grzegrzółka – zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie, Przemysław Major, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej UM w Bieruniu, Magdalena Tchórznicka - członkini zarządu Fundacji Szkoła Liderów, kierownik zespołu programów politycznych. Do prowadzenia szkoły zostali również zaangażowani ukraińscy konsultanci: Roman Szyrokyh, Ludmiła Procenko i Iryna Synelnyk.

Udział w projekcie wzięli przedstawiciee następujących gmin:

  • Obwód czernihowski: Kiptiwska, Wertiyjiwska, Desnianska;
  • Obwód połtawski: Omelnicka, Pyriatynska, Nowoabramiwska, Pokrowsko-Bahaczanska;
  • Obwód czerkaski: Mokrokalyhirska, Bilozirska, Jerkiwska;
  • Obwód chersonski: Muzykiwska.
Prezentacje szkoły: Przewodnik moderatorów Formy imprez publicznych w ramach konsultacji publicznych