Program

Konkurs na opracowanie programu szkoleniowego

Konkurs na opracowanie programu szkoleniowego

13-Jan-2017

Fundusz Europa Wschodnia oraz Fundacja PAUCI ogłaszają konkurs na opracowanie programu szkoleniowego "Szkoła znajomości budżetu dla organizacji społecznych".

Projekt "Budżety publiczne od A do Z: Informacja, aktywizacja i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego" jest realizowany przez Fundusz Europa Wschodnia oraz Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, a finansowany przez Unię Europejską. Celem projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2016 roku, jest zaangażowanie opinii publicznej, mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu finansów publicznych i tworzenie budżetów, tak centralnego jak i lokalnych. W ramach projektu przeprowadzone będą badania analityczne i opracowane zalecenia dla władz lokalnych i rządu Ukrainy zmierzające do poprawy przejrzystości budżetu i zwiększenia udziału społeczeństwa, podjęte zostaną działania na rzecz poprawy kompetencji organizacji pozarządowych w dziedzinie finansów publicznych, opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania informatyczne dla powiadomienia i obsługi udziału obywateli w procesie budżetowym. Odbiorcami działań projektu będą również dziennikarze i media tak, aby planując i prowadząc kampanie informacyjne byli w stanie przekazywać złożone informacje ekonomiczne w sposób prosty i zrozumiały.

Jednym z elementów projektu "Budżety publiczne od A do Z" jest stworzenie programu szkoleniowego "Szkoła znajomości budżetu dla organizacji społecznych". Zaplanowanie i wdrożenie tego komponentu wymaga wybrania wykwalifikowanej, wysoce zmotywowanej grupy specjalistów, którzy opracują kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy i zastosują w formie szkolenia trenerów (ToT) dla grupy wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów. Planowane jest dalsze przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów poprzez wydarzenia, których uczestnikami będą organizacje regionalne i lokalne oraz media, aby poprawić ich kompetencje w dziedzinie finansów publicznych. Partnerzy projektu będą wspierać inicjatywy organizacji pozarządowych natury rzeczniczej i edukacyjnej z wykorzystaniem mediów.

Szczegółowe warunki konkursu, jego harmonogram oraz kontakt do organizatorów można znaleźć w ukraińskiej wersji ogłoszenia.


Dzherelo