Program

Wsparcie społeczności terytorialnych Ukrainy w związku ze wzrostem liczby przesiedleńców wewnętrznych

Wsparcie społeczności terytorialnych Ukrainy w związku ze wzrostem liczby przesiedleńców wewnętrznych

01-Dec-2017

Zaproszenie organów samorządu terytorialnego do współpracy w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego Miasta i połączone wspólnoty terytorialne obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego i zaporoskiego są zaproszone do udziału w projekcie "Wsparcie realizacji i rozwoju budżetu obywatelskiego".

Projekt realizuje Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI w ramach projektu "Wsparcie społeczności terytorialnych Ukrainy w związku ze wzrostem liczby przesiedleńców wewnętrznych", który jest jedną z inicjatyw programu infrastrukturalnego dla Ukrainy i jest realizowany przez niemiecką federalną agencję Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, działając w imieniu rządu niemieckiego.

Inicjatywy mają na celu pomoc obwodom o największej liczbie przesiedleńców wewnętrznych: charkowskiego, dniepropietrowskiego i zaporoskiego Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 i obejmie udział miast i połączonych gromad terytorialnych, które zamierzają wprowadzić lub już wdrażają budżet obywatelski. Planuje się, że realizacja działań rozpocznie się w lutym 2018 r. W ramach projektu przewidziano: - prowadzenie seminariów, szkoleń dotyczących standardów wprowadzenia budżetu obywatelskiego; - organizowanie ogólnomiejskich forów z omówieniem priorytetów rozwoju gminy i przygotowaniem projektów budżetu obywatelskiego; - szkolenie lokalnych moderatorów, którzy będą organizować lokalne spotkania z mieszkańcami; - udzielanie konsultacji na różnych etapach rozwoju budżetu obywatelskiego; - przeprowadzenie wizyty edukacyjnej w Polsce; - wsparcie finansowe dla kampanii informacyjno-promocyjnej.

Rezultatem projektu będzie: podniesienie świadomości mieszkańców gromad na temat struktury, uprawnień organów samorządu terytorialnego, procesu kształtowania lokalnego budżetu; zachęcanie mieszkańców do udziału w opracowywaniu projektów budżetu obywatelskiego i podejmowaniu decyzji przez jednostki samorządu terytorialnego; poprawa infrastruktury i komponentu społecznego poprzez realizowane projekty budżetów uczestniczących.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o przesłanie listu podpisanego przez przewodniczącego samorządu lokalnego z uzasadnieniem chęci uczestnictwa i wypełnionym kwestionariuszem, który można pobrać poniżej. List i kwestionariusz należy wysłać do 23.59 w dniu 9 lutego 2018 r. Na stronie pauci.pb@gmail.com 10 miast i społeczności zostanie zaproszonych do udziału w Projekcie, poprzez umieszczenie ich listy na stronie internetowej Fundacji PAUCI pod adresem http://www.pauci.org . Współpraca w ramach projektu przewiduje zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego pomieszczeń na wydarzenia realizowane w ramach projektu. Dodatkową informację można uzyskać od głównego eksperta projektu Leonida Donosa (tel. +380507733798).