Новини проекту

Форум активних мешканців та відкритої влади

Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ запрошує на Форум активних мешканців та відкритої влади “Відновлюємо нашу громаду разом!”.


Мініпроєкти з відновлення у громадах

Запрошуємо мешканців цільових громад Проєкту “Відновлюємо нашу громаду разом!” до подачі мініпроєктів, які відповідають пріоритетам відновлення громад та посилюють співпрацю між різними групами мешканців та органами місцевої влади.


Школу згуртування громади - завершено!

У центрі уваги січневих подій знаходиться ШЗГ в рамках проєкту "Відновлюємо нашу громаду разом"!

Діалоги для розвитку громади: перспективи Чернігівської області

В Чернігівській області відбувся перший етап діалогів в Іванівській, Киїнській та Новобілоуській громадах, де мешканці обговорили свої потреби та визначили пріоритети для вдосконалення своїх громад.

Набір учасників Школи згуртування громади - стань лідером відновлення у своїй громаді!

Запрошуємо до участі представників громад, які прагнуть до розвитку своїх спільнот і готові долучитися до процесів відновлення та зміцнення громади.


Проєкт

Проєкт "Відновлюємо нашу громаду разом!” Фаза 2

Метою проєкту є посилення співпраці представників/ць громади, в тому числі молоді, ГО, ВПО, волонтерів та інших груп населення з органами місцевого самоврядування у процесі відновлення (розробки програм комплексного відновлення території) 15 громад Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Миколаївської областей. Довгостроковою ціллю проєкту є підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування зі сторони мешканців громад.


Проєкт реалізується за підтримки Фонду “Партнерство за сильну Україну”. 

Цільові громади Проєкту:

Київська область - Петрівська, Поліська, Гостомельська громади;

Чернігівська область - Іванівська, Киїнська, Новобілоуська громади;

Сумська область: Охтирська, Чернеччинська, Білопільська громади;

Харківська область - Чугуївська, Чкаловська, Роганська громади;

Миколаївська область - Дорошівська, Прибужанівська, Бузька громади.

В рамках Проєкту планується:

- Провести навчання для представників громад “Школа згуртування громади”. Під час навчання планується розглянути такі основні теми: інструменти активізації та залучення мешканців, планування відновлення громад, співпраця влади та громади в умовах воєнного часу, адвокація, організація та модерація партиципативних заходів тощо. Представники громад отримають відповідні навички, які дозволять їм у подальшому бути залученими до організації та модерування діалогових та інших заходів Проєкту разом з експертами Проєкту. Планується, що основними учасниками будуть представники місцевих ГО та місцевої влади, місцеві координатори Проєкту.

- Провести дослідження думки мешканців кожної громади щодо наявних викликів відновлення, у тому числі щодо проблем залучення та співпраці у процесах  відновлення. Для цього будуть проведені фокус-групові дослідження із залученням представників різних груп громади, включно з представників ГО, активних мешканців, представниками  ОМС, волонтерами, молоді, жінками, національним меншинами (у разі наявності), ВПО та іншими групами населення. Результати дослідження будуть надані органам місцевого самоврядування для їх врахування при розробці місцевих програм відновлення, а також результати будуть презентовані та використані під час планування та проведення діалогових заходів, розробки міні-проектів.

- Організувати у кожній громаді діалоги з обговорення пріоритетів відновлення, планів спільних заходів (дорожніх карт)  із залученням представників громади та місцевої влади. Планується провести не менше 3 діалогових заходів у кожній громаді з використанням форматів, які дозволяють активно залучати мешканців до співпраці та творчості. До діалогів будуть залучені активні мешканці громад, представники ОМС. Належну увагу буде приділено забезпеченню репрезентативності мешканців з віддалених населених пунктів громади.

- Розробити матеріали щодо планування, відбору та реалізації  мініпроєктів з відновлення у громадах.  Для цього експертами Проєкту буде розроблений буклет з описом і умовами компоненту мініпроектів з відновлення. Попередньо, визначені критерії та вимоги до  мініпроєктів будуть направлені для затвердження до ФПСУ.

- Організувати навчальні візити з вивчення кращих практик залучення мешканців та співпраці влади та громади у процесах відновлення. Навчальні візити будуть здійснені передусім у громади, які брали участь у попередній фазі реалізації Проєкту. До участі у візитах будуть запрошені представники ініціативних груп, що розроблятимуть та впроваджуватимуть мініпроєкти, а також представники місцевої влади.

- Спільно розробити міні-проєкти з обраних пріоритетних напрямів раннього відновлення. Для цього у кожні громаді буде створено ініціативні групи з представників різних груп мешканців та місцевої влади; проведено щонайменше 2 зустрічі з розробки міні-проєктів раннього відновлення за фасилітацією місцевих координаторів. Міні-проєкти будуть відповідати пріоритетам раннього відновлення, які будуть визначені при проведенні досліджень та діалогових заходів у кожній громаді. Буде надано менторський супровід у процесі розробки проектів з метою забезпечення більш сталих результатів для відновлення. Базуючись на результатах першої фази проєкту, можна визначити що розроблені мініпроєкти можуть стосуватимуться різних пріоритетів відновлення, наприклад облаштуванням укриттів та інші безпекові заходи, облаштування молодіжних центрів та кабінетів турботи про здоров'я, культурні заходи, упорядкування громадських просторів тощо.

- Відібрати міні-проєкти з раннього відновлення за обраними пріоритетами у кожній громаді. Для визначення міні-проектів, що будуть реалізовані у кожній громаді, буде створено Комітет з відбору до складу якого увійдуть представники донора, ГО, місцевої влади, волонтерської спільноти тощо. Планується провести презентацію напрацьованих проєктів перед Комітетом з відбору та відібрати ті, які відповідатимуть критеріям та будуть спрямовані для подальшого фінансування. 

- Реалізувати мініпроєкти з відновлення за обраними пріоритетами у кожній громаді. Планується, що буде реалізовано 25 мініпроєктів у 15 громадах Проєкту (1-2 мініпроєкти у кожній з громад). До реалізації проєктів будуть залучені волонтери, ВПО, профільні спеціалісти у разі необхідності. Для реалізації міні-проектів передбачається здійснити відповідні закупівля послуг чи товарів, певні категорії робіт будуть здійснені самими мешканцями. 

- Організувати воркшопи з оцінки у громадах з обговорення уроків та викликів, що виникали під час реалізації заходів Проєкту. Також планується обговорити обговорити подальші кроки з забезпечення сталості результатів проєкту щодо посилення співпраці представників/ць громади з органами місцевого самоврядування у процесі відновлення. До воркшопів будуть залучені учасники заходів проєкту, у тому числі представники ініціативних груп що розробляли та впроваджували мініпроєкти, НГО, місцева влада тощо.

- Провести Форум активних мешканців та відкритої влади у форматі опен-спейс за участю представників громад-учасниць Проєкту, у тому числі з числа учасників ініціативних груп, що реалізовували мініпроєкти, ГО та місцевої влади. Ключовими темами обговорення у форматі відкритого простору на Форумі будуть питання залучення громадян до процесів відновлення на різних рівнях, підвищення прозорості та підзвітності відновлення тощо. Захід слугуватиму платформою для обміну досвідом між представниками цільових громад Проєкту та дозволить посилити взаємодію між місцевою владою та громадянським суспільством.

- Розповсюджувати інформацію про проект на сайтах органів місцевого самоврядування відповідних громад, соціальних мережах та на веб-ресурсах громадських організацій та ініціатив. Також планується здійснити публікації щодо проекту на всеукраїнських інформаційних ресурсах.

 - Організувати презентація за результатами впровадження Проєкту для зацікавлених стейкхолдерів, у тому числі представників громад України на базі Національної Інформаційної Агенції Укрінформ. Представники цільових громад Проєкту будуть запрошені на захід та представлять досвід проведення діалогів та впровадження мініпроєктів з відновлення.

За результатами проведеної діяльності  буде:

-  залучено мешканців громад до визначення пріоритетів у процесі раннього відновлення, які будуть відображати інтереси всіх мешканців громади;

- посилено згуртованість між громадянами та владою, що буде сприяти ефективній  взаємодії та підвищенню рівня довіри між місцевою владою та громадою;

- покращено прозорість процесів відновлення за рахунок обміну досвідом та розповсюдження інформації про кращі практики співпраці та залучення.